Причини підвищення креатинкінази в крові

Креатинкіназа є одним з найважливіших показників в біохімічному аналізі крові. Оскільки зміни кількості ферменту вказуватимуть на поразку того чи іншого органу.

Що таке кретінкіназа?

Креатинкіназа є магнійзавісімим ферментом, який сприяє утворенню високоенергетичного з’єднання креатинфосфату з аденазінтріфосфата (АТФ) і креатиніну шляхом складної хімічної реакції, яку називають фосфорилюванням. При цьому фосфорну групу від АТФ открепляют і приєднують до креатиніну, при цьому утворюється аденазіндіфосфат і креатинфосфат.

креатинфосфат людський організм використовує при підвищених фізичних навантаженнях, емоційних стресах, оскільки він має високу енергетичну цінність, що сприяє компенсації нестачі енергії в організмі при вищеописаних станах.

креатинфосфокінази можна виявити в цитоплазмі і мітохондріях клітин різних органів. Креатинфосфокиназа має дві субодиниці: м’язову (M-muscle) і мозкову (B-brain).

Залежно від комбінації цих субодиниць і їх локалізації виділяють такі ізоферменти креатинфосфокінази:

 1. Серцевий м’яз. У серці присутній изофермент креатинфосфокінази (КК) – КК-ММ. При інфаркті міокарда виявляють значне підвищення ізоферменту креатинфосфокінази. Дані зміна є діагностично значущими при постановці діагнозу інфаркту міокарда. Також цей ізофермент в великих кількостях присутній в скелетних м’язах.
 2. Головний мозок. У головному мозку також є ізофермент креатінфосфокінази- КК-ВВ. Підвищення даного ізоферменту буде свідчити на користь ураження клітин головного мозку і їх структури. Також є важливим діагностичним критерієм.
 3. М’язова тканина. В м’язових волокнах присутній изофермент креатинфосфокінази – КК-МВ. Найбільше його виявляють у скелетних м’язах. Відповідно при пошкодженні міоцитів підвищується рівень м’язового ізоферменту креатинфосфокінази.

Підвищення загальної креатинфосфокінази не є специфічним показником і може свідчити про поразку будь-якого органу або тканини. Клінічно найбільш важливим є серцевий изофермент креатінкізи.

Підвищення КК-МВ настає через 4 години після першого больового нападу і приходить в норму на 6 добу від початку захворювання. Тому цей ізофермент є основним в ранній діагностиці інфаркту міокарда і неефективний пізніх етапах.

Як визначають зміст ферменту в крові?

Для визначення креатинкінази в крові використовують венозну кров, узяту у хворого при дотриманні декількох правил.

До цих правил відносять:

 1. Досліджуваний людина повинна не приймати пшукаю протягом 12 годин до визначенням ферменту.
 2. Пацієнту необхідно виключити фізичні і емоційні перенапруги за 30 хвилин до дослідження.
 3. За 30 хвилин до процедури пацієнтові забороняють курити.

Вимірюють креатинфосфокінази в одиницях на літр. Для дослідження використовують як прямі методи, так і непрямі. При прямих визначають креатинін, а при непрямих – креатинфосфат. Тобто визначають субстрат до і після реакції з креатинфосфокінази.

Визначення активності креатинкінази в крові має ряд своїх особливостей.

Деякі з них:

 1. При постановці прямої реакції визначають абсолютну кількість креатинфосфату після реакції гідролізу. При цьому рівень креатинінфосфокінази визначають за рівнем утвореного після реакції органічного фосфору.
 2. У непрямій реакції використовують певний раніше колометріческі кількість креатиніну. В якості реагентів використовують діацетил і альфа-нафтол.

Колометріческій метод і реакція гідролізу є уніфікованими методиками визначення рівня креатинфосфокінази і його ізоферментів. Рівень креатинфосфокінази є частиною біохімічного аналізу крові.

Нормальний вміст креатинкінази в крові

Креатинфосфокінази і її ізоферменти визначають в венозної крові. Значення ферменту залежить від віку, статі та наявності соматичного захворювання у пацієнта. Крім цих факторів, рівень креатинфосфокінази залежить від м’язової маси досліджуваного і рівня його фізичної активності.

У порівнянні з дорослими, креатинкиназа у дитини підвищений:

 • У віці від 2 до 5 днів норма креатинкінази становить 625 одиниць на літр,
 • від 5 днів до 6 місяців – 295 одиниць на літр, від 6 до 12 місяців-203 одиниці на літр.
 • З першого року життя і до 3 років нормальні значення креатинкінази становить 228 одиниць на літр, від 3 до 6 років-149 одиниць на літр.
 • Від 6 років і старше значення залежить ще і від статі:
  • жіночий: від 6 до 12 років – 154 одиниці на літр, від 12 до 17 років – 123 одиниці на літр, старше 17 років – 167 одиниці на літр.
  • Чоловік: від 6 до 12 років – 247 одиниці на літр, від 12 до 17 років – 270 одиниці на літр, старше 17 років – 190 одиниці на літр.

Підвищення креатинкінази свідчить про пошкодження клітин відповідних органів, запальному процесі. Зниження концентрації в крові креатинфосфокінази не має діагностичної цінності.

Роль ферменту в крові

 • Креатінфофсофкіназа є каталізатором в реакції приєднання залишку фосфорної кислоти до креатиніну. Фосфорний залишок, необхідний для цієї реакції, організм бере з аденозинтрифосфату, який є головним енергетичним матеріалом організму. Наслідком цієї реакції є утворення високоенергічних з’єднання – креатинфосфату.
 • Також побічним продуктом реакції фосфорилювання креатиніну є аденозиндифосфат, який далі використовується як енергетичний матеріал. Креатинфосфат використовується людським організмом при різкому дефіциті енергії.
 • Прикладом можуть послужити важкі фізичні навантаження, емоційні стреси, інтенсивні інтелектуальні навантаження. Велика частина креатинфосфату використовується м’язовою тканиною при її інтенсивному скороченні. Саме тому велика частина креатинінфосфокінази, а саме її ізоферменту – КК ММ і КФК МВ, знаходиться в м’язовій тканині.

Причини відхилення показника рівня креатинкінази від норми

При порушенні цілісності клітин, які в своєму складі мають креатинфосфокінази, фермент і його ізомери надходять у кров’яне русло. Тому вчасно проведений аналіз і його грамотна інтерпретація допоможе вберегти пацієнта від небезпечних для життя наслідків патологічного процесу. Підвищення креатофосфокінази і її ізоформ може свідчити на користь поразки міокарда, щитовидної залози, скелетної мускулатури, пухлинного процесу.

Що означає підвищення нормальних показників ферменту в крові?

Існує фізіологічне підвищення креатинфосфокінази і її ізоферментів в сироватці крові.

Спостерігають це підвищення у таких груп людської популяції:

 • У перші дні життя дитини виявляють невелике підвищенашення креатинфосфокінази.
 • При фізичному навантаженні інтенсивно використовується креатинфосфокиназа, тому її кількість підвищується.
 • У перші дні після пологів у жінок підвищується рівень ферменту.

Значне підвищення ферменту відзначається при таких станах:

 • При крупноочаговом інфаркті міокарда.
 • При наявності у пацієнта дистрофії м’язів.
 • При травматичному пошкодженні м’язової тканини (роздроблення).
 • При недостатності кровообігу і шоках різного ґенезу.

Помірне підвищення креатинфосфокінази виявляють при наступних станах:

 1. При дрібновогнищевих інфарктах міокарду.
 2. При локальному пошкодженні скелетних м’язів.
 3. При наявності у пацієнта судомних нападів.
 4. При гіпотиреозі.
 • При порушенні цілісності клітин, відбувається викид в кров креатинкінази і її ізоферментів, які містяться в структурі специфічних клітин. Підвищення цього ферменту і його ізомерів використовують при ранній діагностиці інфаркту міокарда і запалення м’язових тканин.
 • Пов’язано це з тим, що концентрація м’язового изофермента в крові в перші години після початку розвитку інфаркту міокарда підвищується від шести до двадцяти разів. Активність креатинінфосфокінази і її кількість прямо пов’язане з вагою і розмірами ураження міокарда.
 • При крупноочаговом інфаркті міокарда концентрація в кров’яному руслі м’язового изофермента креатінінкінази підвищується від п’ятнадцяти до двадцяти разів, а при мелкоочаговом – від шести до дванадцяти разів. Дослідження проводять з інтервалом від чотирьох до шести годин. На другу добу після початку больового нападу концентрація КФК серцевого м’яза знижується, і її дослідження стає малоінформативною.
 • Повторне значне збільшення концентрації креатинкінази буде свідчити на користь повторного інфаркту міокарда, нападу підвищення частоти серцевих скорочень. Також це може свідчити про приєднання міокардиту або перикардиту і вимагає подальшої ретельної діагностики.
 • Підвищення кількості КК-ММ (М’язовий изофермент креатинфосфокінази) в кров’яному руслі буде виявлятися при будь-якій формі м’язової дистрофії. Високі цифри ферменту спостерігаються при вірусних запаленнях м’язової тканини, поліміозитом, рабдоміолозе.
 • Також КК-ММ підвищується при неадекватних м’язових навантаженнях. При м’язових захворюваннях нейрогенного генезу креатенінфосфокіназа не змінюватися, так що не має діагностичної цінності.

У чому небезпека підвищеного кількості креатинінфосфокінази в крові?

При підвищеній кількості креатинінфосфокінази існує ризик, що у пацієнта розвинулося небезпечне для життя стан.

Крім, вищеописаних захворювань можливі такі хвороби:

 1. Травми та опіки.
 2. Зниження функції щитовидної залози.
 3. Пухлина в організмі.
 4. Прийом спиртних напоїв, гормональних препаратів, знеболювальних засобів.
 5. Хірургічні операції.
 6. Епілепсії і судоми.

Причинами зниження загальної креатінфосфокніази можуть бути наступні стани:

 • Зниження м’язової маси.
 • Системні запальні захворювання (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, дерматоміозит, запальні васкуліти).
 • Ураження печінки, викликані системним зловживанням спиртними напоями.
 • Підвищення функції щитовидної залози. Виявляють у 60 відсотків хворих на гіпертиреоз.
 • Прийом аскорбінової кислоти, амікацину, ацетилсаліцилової кислоти.
 • Перший триместр вагітності.

Принцип лікування пацієнтів з підвищеною Креатинкінази.

підвищення креатинфосфокінази і її ізоферментів не є самостійним захворюванням. Дані зміни будуть тільки наштовхувати медичного працівника на можливий діагноз. Після постановки діагнозу потрібно починати лікувати захворювання. Особливо важливо не пропустити інфаркт міокарда, оскільки він смертельно небезпечний.

Життєво необхідно звертати уваги на креатенінкіназу при біохімічному дослідженні крові, оскільки можна не помітити інфаркт міокарда, як саме грізне захворювання з підвищеною кількістю КФК. А це загрожує летальним результатом для пацієнта.