Розшифровка ЕКГ у дітей

Електрокардіографія – це один з найнеобхідніших, універсальних, доступних і затребуваних методів діагностики, в тому числі і в педіатричній практиці. Кожному медичному працівнику, особливо в екстрених ситуаціях, необхідно досконало володіти методом аналізу ЕКГ.

Розшифровка ЕКГ у дітей має свої особливості. Але перш ніж приступити до їх вивчення, необхідно зрозуміти, як працює кардіограф і який механізм виникнення реєстрованих на папері параметрів?

1Основи електрофізіології клітин серця

Перший апарат ЕКГ

Ще в 1887р. англійський учений A.D.Waller встановив, що на поверхні тіла людини існує різниця потенціалів. У стані спокою клітини серця (кардіоміоцити) несуть позитивний заряд «+», в збудженому стані заряд клітини змінюється з «+» на «-».

Між ділянками з різнойменними зарядами виникає різниця потенціалів, у міру поширення збудження все в нових і нових клітинах серця формується потенціал дії, завдяки цьому потенціалу та стає можливим зафіксувати процес збудження клітин серця за допомогою електрокардіограми шляхом накладення електродів на поверхню тіла.

У 1903р. учений W. Einthoven сконструював перший прилад і записав ЕКГ у людини. За допомогою електродів на поверхні тіла вловлюється різниця потенціалів, яка за допомогою підсилювача збільшується в багато разів, надходить в реєструючий пристрій і виводиться на паперову стрічку в вигляді кривої ЕКГ – зубців і інтервалів. За даними ЕКГ можна оцінити серцевий ритм і його порушення, стан клітин серця, провідної системи, припустити органічні захворювання серця.

2Азбука ЕКГ

Зубці та інтервали нормальної ЕКГ

Розшифровкою ЕКГ займається лікар-фахівець функціональної діагностики, але будь-який лікар повинен вміти «читати» кардіограму. Якщо лікар не знає «абетку» ЕКГ, можна поставити під сумнів його компетентність в медичній сфері. Можна порівняти такого лікаря з викладачем, який не знає алфавіту. Ви віддасте свого малюка на навчання такого викладачеві? Тому кожен лікар, незалежно від профілю, повинен володіти навичками «читання» кардіограми, особливо лікарі-педіатри зобов’язані вміти шифрувати ЕКГ у дітей.

На кардіограмі як у дітей, так і у дорослих лікар побачить зубці: P, Q, R, T, комплекс QRS, інтервали P-Q Q-T, сегмент S-T. Також лікар за даними ЕКГ обов’язково зверне увагу на частоту і ритм серцевих скорочень, джерело ритму, регулярність, положення осі серця, чи є порушення провідності або аритмія. Розшифровка дитячої ЕКГ за алгоритмом схожа з розшифровкою у дорослих, але має свої особливості.

3Важние нормативи ЕКГ

Розшифровка ЕКГ: зубець P

Перш ніж приступити до покрокової розшифровці ЕКГ, зупинимося на нормах і особливості основних параметрів серцевого циклу ЕКГ у дітей. Слід зазначити, що у дітей старше 12 років норма показників ЕКГ наближається до норм дорослої людини.

Зубець P. Цей зубець показує, що збудження охопило передсердя. У дітей різного віку зубець P повинен бути позитивним (опуклим) у всіх відведеннях, крім AVR (в цьому відведенні він негативний). Особливістю P у дітей є те, що його тривалість збільшується з віком: 0,05 с. – у новонароджених і немовлят, 0,06 с. – у дошкільнят, 0,07-0,08 – у школярів до 12 років, 0,09-0,1 – у дітей старше 12 років.

Зубець Q. Цей зубець показує початок залучення в процес збудження шлуночків. Зубець Q завжди негативний, найбільш непостійний. У дітей новонароджених і раннього віку в нормі може спостерігатися зубець Q в правих відведеннях (II, III, V1,2), у дітей більш старшого віку така поява зубця в правих відведеннях може говорити про підвищену навантаження на праві відділи серця.

зубець U

Зубець R. Характеризує охоплені збудженням шлуночки. Його висота варіює в нормі у дітей від 1 до 33мм.

Зубець Т. У дітей і дорослих в нормі позитивний, крім відведення AVR (в ньому він негативний), у новонароджених може бути слабконегативним, двофазним і в інших відведеннях. Особливістю зубця Т у дітей можна вважати те, що з ростом числа років, «підростає» і зубець: у новонароджених він майже не виражений і дорівнює 1/10 від висоти R, а у віці 10-12 років може досягати 1/3 від R .

Зубець U. Поява його на дитячому ЕКГ може свідчити про таких станах як пролапс мітрального клапана, вегетативна дисфункція. Про це завжди повинен пам’ятати лікар.

Після розшифровки зубців, лікар звертає увагу на сегменти – це ділянки на ЕКГ, які розташовані поблизу ізоелектричної лінії або на ній. Сегмент PQ відображає через який час після скорочення передсердь настане збудження шлуночків, сегмент ST показує період в який обидва шлуночка знаходяться в скороченому состояніі.Норма розташування ST – на ізолінії, або + – 1мм від неї.

розшифровка ЕКГ

Також доктору важливо знати інтервали ЕКГ:

R-R – показує тривалість серцевого циклу. За тривалістю його в секундах можна визначити частоту скорочень серця: ЧСС = 60 / R-R. Особливістю R-R у дітей є дихальна аритмія: вкорочення на вдиху і подовження на видиху. Різниця в коливаннях R-R в нормі не перевищує 0,1-0,15 с. При збільшенні цього показника лікар повинен запідозрити нерегулярний ритм.

Інтервал Р-Q. «Показує» доктору час від початку скорочення верхніх камер серця до початку скорочення шлуночків. У нормі у новонародженого малюка і грудних дітей його тривалість 0,10-0,12 с., У дітей дошкільного віку – 0,12-0,14 с; у віці 12-ти років – 0,14-0,18 с.

Інтервал QRS відповідає за час, коли шлуночки порушено. У нормі інтервал QRS 0,04-0,05 с. у новонародженого і грудного малюка, 0,05-0,06 с у дошкільнят, 0,06-0,08 с – у дітей старшого віку.

Знаючи механізм формування основних «букв» (зубці) і «складів» (інтервали, сегменти) ЕКГ у дітей, можна приступати до покрокового «читання» електрокардіограми.

розрахунки ЧСС

Крок No1. Визначення ритму і частоти. Частоту серцевих ударів у дітей визначають так: ЧСС = 60 / R-R Де R? R – довжина інтервалу в секундах. Якщо швидкість руху паперу 50 мм / сек, доктор приймає 1 мм за 0,02 с. Нормою для новонародженої дитини є ЧСС до 140 ударів в хвилину, в 2 роки ЧСС становить 120-125 ударів в хвилину, в 5-6 років – 100-105, а до 12-ти років – 70-90 ударів в хвилину. Інтервали між серцевими скороченнями в нормі у дітей повинні бути однаковими, кожному серцевому поштовху повинен передувати зубець P.

В цьому випадку ритм вважається синусовим, регулярним. Якщо розбігу у тривалості R? R все ж є, але вони не перевищують 0,1-0,15 сек. – це не порушення, а можливо, прояв дихальної аритмії у дітей. Якщо такі разбежки нівелюються при затримці дихання, під дією атропіну, то з великою йязикурністю лікар має справу саме з дихальною аритмією. Це особливість фізіології дитячого віку не вимагає лікування.

Крок No2. Визначення електричної осі серця. На підставі візуального огляду або методом спеціальних вимірювань доктор визначає ЕОС. Для дітей раннього віку більш характерно відхилення ЕОС вправо, також може бути вертикальне її розташування.

Визначення ЕОС за кутом альфа

Крок No3. Оцінка інтервалів і сегментів. Після першого кроку, лікар ретельно вивчає тривалість інтервалів, розташування сегментів на кардіограмі. Визначає, укладаються дані ЕКГ в вікові норми для дитини. Для маленької дитини характерні малі за тривалістю інтервали, їх варіабельність. Більш коротка тривалість пов’язана з більш швидким проведенням збудження по клітинам серця, а також з меншими розмірами серця у дітей. Оцінка інтервалів дозволяє доктору виявити такі порушення провідності, наприклад, як блокади, а відхилення сегментів можуть стати ознаками дистрофії або гіпоксії міокарда.

Крок No4. Аналіз зубців. Дитячому лікареві відомо, що коливання висоти зубців на ЕКГ у дітей досить часті, і не несуть самостійного значення. Вікові особливості зубців на ЕКГ, які не є порушеннями в роботі серця, у дітей:

  • зазубренность в III відведенні;
  • негативні зубці Т в III відведенні і відведеннях V1-V4;
  • розщеплення комплексу QRS в III, V1,2;
  • глибокі зубці Q в II, III і в аVF.

4Как підготувати дитину до ЕКГ?

Підготовка дитини до зняття ЕКГ

Розшифровка ЕКГ – це прерогатива медпрацівників. А про те, як підготувати дитину до зняття ЕКГ, повинен знати будь-який батько. Ось нехитрі правила:

  1. Дитина повинна бути спокійний! Це обов’язкова умова для зняття кардіограми. Допускається зняття ЕКГ у новонароджених і грудних дітей під час сну, або після їди, коли малюк спокійний. Дитині старшого віку можна пояснити суть процедури, пограти «в лікаря» вдома, позитивно налаштувати малюка, розповісти про безболісності маніпуляції.
  2. Слід заздалегідь продумати одяг малюка так, щоб в кабінеті, де буде проводитися маніпуляція, безперешкодно оголити грудку, ручки і ніжки. Дитині не повинно бути холодно, або дуже жарко. Температурний комфорт також важливий для результатів дослідження.
  3. Підлітки за 30 хв.-1 год до проведення ЕКГ повинні виключити активні фізичні навантаження, рясний прийом їжі, куріння. Якщо є якісь лікарські препарати, які приймає підліток, він повинен повідомити про це медперсоналу перед зняттям ЕКГ.

Розшифровка ЕКГ, особливо у дітей, нелегке завдання. Не варто намагатися здійснити її самостійно, адже крім знань численних норм для кожного елемента серцевого циклу, потрібно вміти співвідносити ці норми з віком, мати уявлення про поняття умовної норми, а також вміти передбачати можливі порушення в діяльності серця у дітей на підставі незначних відхилень. Краще довірити «читання» кардіограми професіоналам.